Østebø Horneland Hana

Østebø Hana Horneland er et samarbeidsprosjekt mellom de to musikerne Line Horneland og Alf Terje Hana og kunstneren Bernhard Østebø.

Link

Ettersom musikk er en viktig del av ØHH, ble det raskt bestemt at lyd skulle være en del av designet. Det ble laget flere ulike skisser, og konseptet med lydbølga i bakgrunnen og det runde bildet i sentrum. For å vise at det runde bildet i midten skal forestille en forsterkerknapp, ble vi enige om at lydbølga i bakgrunnen skulle bli gradvis mer intens desto mer til høre knappen ble skrudd.